Bestilling og avbestilling på Hemmingodden Lodge

  • For at reservasjon skal være gyldig, skal 50% av total sum innbetales ved booking.
  • Eventuelle avbestillinger må skje via e-post til booking@hemmingodden.no. Kunder som avbestiller mindre enn 30 dager før ankomst, vil belastes 70% av det totale beløpet.
  • Ved manglende oppmøte vil kunde belastes 100% av total sum på oppholdet.